Daily Archives 09/24/2017

Podział zysku cz. II

W przedstawionym podziale wyodrębnić można udział w zysku budżetu państwa, podmiotu gospodarczego i właściciela. Najbardziej znaczącym udziałem budżetu państwa w zysku podmiotu gospodarczego jest podatek dochodowy od osób prawnych. Wyrazem partycypowania podmiotu gospodarczego w zysku jest:

czytaj dalej