Wpływ cen ropy na gospodarkę , oraz alternatywne dla niej możliwości. – ceny ropy

Jak wiadomo nie od dziś ceny ropy mają ogromny wpływ na Polską i światową gospodarkę , gdyż ogromna część energii którą zużywa nasza gospodarka pochodzi właśnie z ropy naftowej oraz innych kopalin jak na przykład gaz ziemny czy też węgiel. Gaz ziemny zresztą jest w pewnym sensie pochodną ropy naftowej , gdyż wydobywając ropę naftową bardzo często przy okazji wydobywa się również gaz. Mało kto wie , ale bardzo duża ilość ropy naftowej jest zużywana nie tylko w energetyce (napędzanie pojazdów spalinowych) , ale również w produkcji smarów , farb , oraz tekstyliów. Ceny ropy naftowej są oczywiście zmienne , a kształtuje je w dużej mierze sytuacja gospodarcza na świecie oraz podaż ropy naftowej – która jest kształtowana w sposób sztuczny między innymi przez państwa OPEC (międzynarodowe zrzeszenie państw które wydobywają ropę naftową na szeroką skalę) , czyli przez polityków. Oczywiście w różnym okresie rozwoju gospodarczego świata popyt na ropę jest różny. Im gospodarka światowa produkuje więcej , tym zużycie ropy naftowej jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku gdy gospodarka znajduje się w stanie stagnacji lub też recesji , a więc długotrwałej obniżki wzrostu gospodarczego poniżej zera – a więc realnego spadku produkcji na świecie. Najwięcej ropy naftowej wydobywa się obecnie na Półwyspie Arabskim , Rosji oraz oczywiście Stanach Zjednoczonych i to właśnie ci gracze mają najwięcej do powiedzenia jeśli chodzi o ceny ropy naftowej na świecie. Oczywiście niebagatelny wpływ na kształtowanie cen ropy naftowej mają obecnie spekulanci giełdowi którzy handlują na przykład kontraktami terminowymi na ropę naftową , oraz w dużej mierze politycy gdyż to właśnie ci opodatkowując ropę naftową oraz produkty będące frakcjami ropy naftowej takie jak na przykład benzyna mają decydujący wpływ na cenę finalnych produktów pochodzących z ropy naftowej. Obecnie na świecie nie ma alternatywy dla ropy naftowej. Ilość samochodów która jest napędzana przy pomocy oleju napędowego , czy też przy pomocy innych frakcji ropy naftowej lub też gazu , a więc generalnie rzecz biorąc kopalin jest na tyle duża , że gdyby gospodarka światowa miała w krótkim czasie zaprzestać wykorzystywania ropy naftowej w krótkim czasie spowodowało by to ogromny światowy kryzys gospodarczy – być może największy w historii świata.

ceny ropy

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>