Częsci biznesplanu

Trzecią grupę stanowi plan rozwoju firmy, określający warunki, jakie muszą być spełnione, by osiągnąć zamierzoną produkcję i sprzedaż, sposób funkcjonowania firmy w przyszłości (tryb zarządzania, struktura organizacji sprzedaży), formę zagospodarowania środków inwestycyjnych (plan inwestycji), znaczenie rozwoju firmy dla miejscowości i regionu, liczbę nowych miejsc pracy.

Ostatnia grupa informacji to ocena finansów i ich prognoza zawierająca określenie wielkości kapitału potrzebnego do przewidywanej działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału (kapitał własny i kapitał obcy), dochód właścicieli od zainwestowanego kapitału, plan wykorzystania kapitałów, przewidywany bilans firmy oraz rachunek wyników.

Ostatnia, trzecia część biznesplanu składa się z załączników uzupełniających informacje zawarte w poprzednich dwóch częściach. Niekiedy załącznikami mogą być plany odcinkowe lub ich fragmenty, sporządzone w ramach planowania rzeczowego i finansowego. Załączniki zawierają często dodatkowe informacje o produkcie i usługach, zdolności produkcyjnej firmy, sytuacji rynkowej, sprzedaży, systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej, sytuacji finansowej oraz szczegółowe obliczenia dotyczące zaopatrzenia, zatrudnienia, efektywności przedsięwzięć itp.

W naszej praktyce gospodarczej coraz więcej podmiotów gospodarczych sporządza biznesplany. W zależności od celów, dla których biznesplan jest sporządzany, niektóre punkty planu mogą być szczególnie eksponowane, inne – pomijane. Biznesplan opisuje z reguły prognozę działalności firmy w okresie od 2 do 5 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>