Kiedy deflacja może być groźniejsza od inflacji ? – deflacja

Jak pokazała nie raz i nie dwa historia ekonomi wysoka inflacja może być jednym z największych kataklizmów z jakimi może może mieć do czynienia gospodarka dowolnego kraju. W przeciągu ostatnich kilkuset lat mieliśmy ogromną ilość przypadków krajów , które przez ogromny wskaźnik inflacji wpadły w ogromne gospodarcze kłopoty które trwały nawet kilkadziesiąt lat. Inflacja , a więc ogólny wzrocpoziomu cen dóbr oraz usług powoduje spadek siły nabywczej naszego pieniądza , tak więc powoduje , że za tę samą kwotę pieniędzy możemy kupić co raz to mniej produktów i usług , więc jesteśmy co raz to ubożsi. Inflacja oprócz tego , że drąży nasze portfele ma również wiele innych negatywnych zjawisk. Pierwsze z nich to zdecydowany brak stabilności krajowej waluty , która w stosunku do innych krajów może się osłabiać zdecydowanie bardziej niż wskazywały by na to różnica poziomu inflacji w tym krajów – a tego typu niestabilność może nakręcić poziom inflacji jeszcze bardziej , gdyż w wielu krajach za waluty obce kupuje się różne strategiczne surowce bez których gospodarki danych krajów nie mogą sprawnie funkcjonować takie jak na przykład: ropa naftowa czy też gaz ziemny. Taka samo nakręcająca się spirala inflacyjna to coś na prawdę bardzo złego , gdyż jeśli na przykład drastycznie wzrośnie cena pieczywa to istnieje szansa , że wzrosną również ceny w restauracjach – co prędzej czy później przełoży się na wzrost cen producentów innych towarów oraz usług które są wytwarzane przez osoby które jedzą w tych restauracjach. Oczywiście inflacja może wynikać z bardziej prymitywnych powódek , a jednym z kraju który tego doświadczył było Zimbabwe. Po prostu władze tego kraju aby pokryć wydatki rządowe drukowały w sposób niekontrolowany pieniądze co w bardzo krótkim czasie doprowadziło do tak zwanej hiperinflacji której poziom w najgorszym czasie wynosił kilka tysięcy procent , a lokalna waluta była tak droga w druku , że państwo musiało przy pomocy stempla dodawać kolejne zera do papierkowych pieniędzy , gdyż po pierwsze tylko tak się opłacało , a po drugie ceny rosły tak szybko , że po prostu nie nadążano by drukować nowych pieniędzy. Oczywiście poziom inflacji może drastycznie wzrosnąć nawet jeśli rząd jakiegoś kraju prowadzi rozsądną i pragmatyczną politykę gospodarczą. Może to nastąpić w sytuacji , gdy na przykład na świecie wydarzy się coś nie przewidzianego i bardzo gwałtownie wzrosną ceny surowców – a dany kraj nie posiada swoich zasobów lub nie ma odpowiednich zamienników tych surowców bez których gospodarka tego kraju nie może funkcjonować w sposób prawidłowy.

deflacja

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>