Działalność marketingowa w fazie wprowadzenia produktu na rynek

Producent może wpływać celowo na zmianę poszczególnych faz cyklu życia produktu, a zwłaszcza na przedłużenie fazy II i III lub skrócenie fazy I i IV. Te zmiany oraz przedłużenie całego cyklu życia produktu zależą głównie od ożywienia działalności marketingowej związanej szczególnie z dystrybucją i aktywizacją sprzedaży oraz od zmian właściwości produktu.

Działalność marketingowa w fazie wprowadzenia produktu na rynek koncentruje się głównie na wywołaniu potrzeby zakupu promowanego produktu. Wzrost intensywności tego działania wpływa na ogół na skrócenie I fazy cyklu. WII fazie nadal duże znaczenie mają wszelkie formy reklamy i promocji, np. rozszerzenie punktów sprzedaży oraz urozmaicenie formy sprzedaży. Faza dojrzałości, z powodu nasycenia rynku, wymaga stosowania bardziej zróżnicowanych środków promocji, np. obniżenia ceny, dalszego rozszerzania punktów sprzedaży, gdyż produkt jest już powszechnie znany, oraz zastosowania instrumentów powodujących większe materialne zainteresowanie sprzedających i kupujących (marże, rabaty itp.).

Zmiany właściwości produktu zależą głównie od tego, w jakim stopniu produkt w dotychczasowej formie spełnia wymagania nabywców. Jeżeli dotychczas sprzedawany produkt traci całkowicie swe zdolności zaspokajania potrzeb nabywców, konieczna jest sprzedaż odmiennego produktu. Niekiedy przy obniżonych zdolnościach do zaspokajania potrzeb wystarczą innowacje produktu, czyli odnowienie dotychczasowego produktu przez wprowadzenie istotnych zmian i udoskonaleń. Trzeba podkreślić, że produkt będzie nowy, jeżeli nabywcy to tak postrzegają i traktują produkt jako coś nowego, doskonalszego. Ta opinia nabywców zależy w dużym stopniu od umiejętnego marketingu, reklamy i sugestii. Wspomniane zmiany i modyfikacje wpływają w dużym stopniu na jakość produktu. Uznanie zmian jakości przez konsumenta za korzystne, może w pewnym zakresie umożliwić podniesienie ceny produktu, jeżeli nabywcy zaakceptują cenę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>