Inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe

Inwestycje podzielić można również na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe. Inwestycje odtworzeniowe, zwane również restytucyjnymi, polegają na zastąpieniu zużytych środków trwałych nowymi i służą utrzymaniu dotychczasowego poziomu działalności gospodarczej. Często w ramach inwestycji odtworzeniowych wymienia się używane urządzenia na urządzenia o wyższym poziomie technicznym oraz unowocześnia się procesy wytwórcze i dlatego tego rodzaju inwestycje nazywane są odtworzeniowo-modernizacyjnymi.

Inwestycje rozwojowe zwiększają stan obiektów majątku trwałego w wyniku budowy nowych lub rozbudowy istniejących przedsiębiorstw i zakładów. Ze względu na powiązanie między głównymi celami inwestycji dzielimy inwestycje na podstawowe i towarzyszące.

Inwestycje podstawowe dotyczą obiektów budowanych w celu osiągnięcia określonych efektów produkcyjnych lub usługowych, stanowiących główny cel inwestowania, np. fabryk, obiektów handlowych, dworców kolejowych, osiedli mieszkaniowych.

Inwestycje towarzyszące mają na celu zapewnienie sprawnego działania obiektów inwestycji podstawowych. Zalicza się do nich sieć energetyczną, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>