Karty płatnicze

Akredytywa polega na wyodrębnieniu z rachunku bankowego dłużnika ustalonej kwoty na pokrycie należności za przyszłe dostawy lub usługi. Jest to forma gwarancji, że dostawca otrzyma należną mu zapłatę. Forma ta jest jeszcze stosunkowo rzadko stosowana w obrocie krajowym, ma natomiast powszechne zastosowanie w rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi.

Karta płatnicza wydawana przez banki stanowi niewielki prostokątny kawałek plastiku z wytłaczanymi i kodowanymi elektronicznie informacjami dotyczącymi posiadacza karty i dlatego nazywa się potocznie plastikowym pieniądzem. Karta płatnicza służy do bezgotówkowego dokonywania płatności za towary, usługi i z tytułu innych zobowiązań oraz pobierania gotówki z banku, a często również z bankomatów, czyli automatów samoczynnie wypłacających gotówkę. W celu dokonania płatności wystarczy okazać kartę i podpisać rachunek, zaś karty mogą być przy transakcji sprawdzane przez urządzenie dekodujące lub specjalne elektroniczne terminale.

Karty płatnicze mogą mieć charakter kart debetowych, kredytowych lub typu charge. Na podstawie kart debetowych można dokonywać płatności lub pobierać gotówkę tylko do wysokości stanu swego konta w banku, zaś karta kredytowa upoważnia do dokonywania transakcji do wysokości przyznanego przez bank kredytu, który musi być następnie spłacony (zazwyczaj w ratach). Tak więc posiadacz karty kredytowej nie musi mieć rachunku bankowego. Karta typu charge, zwana również kartą obciążeniową, podobnie jak karta kredytowa, może być stosowana do wysokości ustalonego przez bank limitu. Dług zaciągnięty przy jej użyciu musi być w całości spłacony bankowi na koniec okresu rozliczeniowego (np. raz w miesiącu lub kwartale) po otrzymaniu z banku określonego rozliczenia. Z takich kart najczęściej korzystają osoby prawne, czyli firmy i przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>