Oprocentowanie kredytów elementem rachunku ekonomicznego cz. II

Często w ustalaniu warunków płatności dostawcy towarów stosują skonto. Skonto jest to procentowy upust udzielany od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Jeżeli na przykład rachunek opiewa na 600 zł, a warunki płatności określone przez wystawcę rachunku stanowią, że rachunek ma być spłacony do 30 dni, kiedy zaś zapłata nastąpi w terminie 7 dni, wówczas stosowane jest skonto 3%, to w wypadku uregulowania płatności w terminie 7- dniowym, kupujący zapłaci o 18 zł mniej (600 zł – 3 % = 18 zł), czyli 582 zł. Kiedy kupujący dysponuje wolnymi środkami, opłaca się mu korzystać ze skonta.

Może okazać się, że skorzystanie ze skonta jest korzystne również w wypadku posłużenia się w tym celu zaciągniętym kredytem. Należy jednak obliczyć opłacalność takiej transakcji.

Załóżmy, że kupujący otrzymał fakturę za towar na 40 tys. zł z następującymi warunkami płatności: termin zapłaty 60 dni, przy zapłacie do 15 dni skonto 5%. Kupujący nie ma środków, by niezwłocznie zapłacić za towar, ale może uzyskać kredyt bankowy na zapłatę faktury oprocentowany w wysokości 30% p.a. Należy obliczyć, co jest bardziej opłacalne dla kupującego: zapłacić fakturę do 15 dni z kredytu bankowego i otrzymać upust, czy też zapłacić w terminie 60-dniowym rezygnując ze skonta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>