Polecenie przelewu

Polecenie przelewu służy do regulowania zobowiązań z tytułu wszelkich rozliczeń, bez względu na wysokość kwoty. Dłużnik wydaje bankowi pisemne polecenie przekazywania ze swego rachunku określonej kwoty na rachunek wierzyciela.

Polecenie przelewu może być realizowane w ramach tzw. systemu „home banking” umożliwiającego dokonywanie operacji finansowych z domu lub siedziby firmy bez konieczności odwiedzania banku. System ten polega na tym, że u klientów montuje się końcówkę sieci informatycznej i dlatego mają oni stały dostęp do swych rachunków bankowych i mogą o każdej porze dnia i w każdym dniu tygodnia sprawdzać stan rachunku bankowego i wydawać dyspozycje, które są natychmiast realizowane po otwarciu banku. Klienci dokonują tego za pomocą komputera z modemem i telefonu. Ten system jest przykładowo stosowany u nas w Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), w Kredyt Banku S.A., w Banku Rozwoju Eksportu S.A. oraz innych bankach.

Najnowszym osiągnięciem z tej dziedziny na skalę światową jest korzystanie poprzez Internet w zakresie dokonywania operacji pieniężnych w bankach, wysyłając do swego banku np. polecenie przelewu z własnego domowego komputera. Na początku 1997 roku ten system był eksperymentalnie prowadzony przez sieć japońskich banków. Jeżeli ten system komputerowy przez Internet sprawdzi się i wykaże się bezpieczną i wygodną obsługą kont bankowych, wiele japońskich i innych banków gotowych jest skorzystać z tego systemu.

Czek rozrachunkowy jest dokumentem wystawionym przez dłużnika na określoną kwotę, który otrzymuje wierzyciel i realizuje go w banku. Bank dłużnika nie wypłaca wierzycielowi gotówki, lecz przelewa wskazaną na czeku kwotę na rachunek wierzyciela. Czeki rozrachunkowe mogą mieć zastosowanie we wszelkich rozliczeniach.

Można też stosować tzw. czeki potwierdzone, zwane również czekami akceptowanymi, w których bank realizujący (trasat) zaopatruje czek w klauzulę stwierdzającą, że czek ma pokrycie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym. Poprzez potwierdzenie bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę czeku. Tego rodzaju czek jest zabezpieczeniem, że remitent otrzyma sumę, na jaką czek opiewa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>