Produkt

Jak już wspomniano, produktem w ujęciu marketingowym jest każdy przedmiot, usługa i inny element, zdolne zaspokoić potrzeby nabywców. Oceniając produkt potencjalny nabywca rozważa, jakie korzyści może z niego uzyskać. Bierze tu pod uwagę nie tylko samą postać i formę fizyczno-chemiczną produktu, ale wszystkie elementy, jakie na produkt się składają, a więc jego jakość, markę, opakowanie oraz usługi z nim związane, np. montaż, przywóz do domu. Wynika z tego wniosek, że produkt rozpatrywany z punktu widzenia marketingu to znacznie więcej niż tylko przedmiot fizyczny, gdyż obejmuje wszystko to, co skłania konsumenta do jego nabycia.

Ze względu na odmienność postępowania nabywców, produkty konsumpcyjne są najczęściej dzielone na produkty częstego zakupu, wybierane i specjalne. Produkty częstego zakupu nabywane są zwyczajowo, w sposób rutynowy, a przed ich zakupem nabywca nie zastanawia się dłużej i nie poświęca zakupowi zbyt wiele czasu i wysiłku. Do tych produktów należy duża część artykułów żywnościowych, środki czystości i higieny osobistej, gazety itp. Towar konkretnej odmiany lub marki nabywca wybiera z reguły w momencie zakupu. Wśród tych towarów są nieraz towary kupowane impulsywnie, pod wpływem chwilowego bodźca powstałego w punkcie sprzedaży. Zachętą do tego rodzaju zakupów jest często odpowiednia ekspozycja produktu. Produkty wybierane są bardziej zróżnicowane i przed zakupem nabywca zwykle szczegółowo ocenia ich jakość, cenę i inne elementy. Zazwyczaj ceny tych artykułów są dość wysokie i dlatego artykuły te są kupowane rozważnie. Spośród produktów wybieranych można wymienić odzież, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, meble i inne wyposażenie mieszkania, sprzęt audiowizualny itp. Produkty specjalne mają unikatowe cechy dla ich nabywców i najczęściej marka oraz kojarzone z nią walory produktu decydują o kupnie. Zakup tych produktów poprzedzony jest zwykle głębokim namysłem i wymaga zgromadzenia znacznych środków pieniężnych. Można tu wymienić samochody z góry określonej marki, pianina, komputery itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>