Ubezpieczenia gospodarcze cz. II

Ubezpieczenie transportowe i pojazdów mechanicznych zawiera głównie ubezpieczenie przewożonego mienia, zwane ubezpieczeniem cargo, oraz ubezpieczenie środków transportu od całkowitego zniszczenia lub uszkodzeń, zwane ubezpieczeniem casco. W transporcie krajowym większość firm ubezpieczeniowych nie obejmuje ubezpieczeniem transportowym przewożonych pieniędzy, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych, przemiotów mających wartość kolekcjonerską itp., gdyż rzeczy te mogą być ubezpieczone na odrębnych warunkach szczególnych. Firmy ubezpieczeniowe odpowiadają zwykle za szkody wynikłe z powodu pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, sztormu, huraganu, lawiny oraz wypadku, jakiemu uległ środek transportowy. Jeżeli mienie zostało powierzone do transportu przewoźnikowi trudniącemu się zawodowo przewozem, to zwykle ubezpieczyciel odpowiada również za skutki innych zdarzeń, np. zaginięcie, kradzież, rabunek, potłuczenie.

Ubezpieczenie maszyn od wypadków technicznych, zwane również ubezpieczeniem awaryjnym, obejmuje szkody w maszynach i urządzeniach technicznych w związku z awarią w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem ubezpieczenia jest zdolność maszyn i urządzeń do pracy po okresie próbnym oraz ich zainstalowaniu na stanowisku pracy. Towarzystwa asekuracyjne odpowiadają zwykle za szkody w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach powstałe w związku z działaniem człowieka (np. nieostrożność przy obsłudze, celowe zniszczenie przez osoby trzecie), wadami produkcyjnymi (np. wadliwe materiały, usterki fabryczne) lub przyczynami eksploatacyjnymi (np. samoistne uszkodzenie, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>