Kryteria konsumentów

Kryterium demograficzne uwzględnia segmentację według płci, wieku nabywców, wielkości rodziny, narodowości i faz cyklu życia rodziny. Każde stadium cyklu życia ludzkiego może stanowić wyodrębniony segment, gdyż inne są potrzeby niemowlęcia, inne dorosłych dzieci, inne młodej rodziny, a jeszcze inne — osób starszych w wieku emerytalnym. Najbardziej dynamiczny jest segment młodzieżowy, któremu producenci poświęcają wiele uwagi, chociażby ze względu na stosunkowo wysokie i zróżnicowane zapotrzebowanie na artykuły odzieżowe i obuwie dostosowane do określonego wieku, na popularny sprzęt muzyczny, sprzęt turystyczny, sportowy itp.

Kryterium geograficzne bierze pod uwagę czynnik przestrzenny i wpływ, jaki wywiera on na zachowanie się konsumentów mieszkających na przykład w zurbanizowanych regionach, miastach, na wsi, regionach turystycznych, w górach lub na nizinach, centrach nauki i kultury. Klimat spełnia tu również dużą rolę, chociażby w zakresie obrotu obuwiem, odzieżą, żywnością, opałem itp. Można również wyodrębnić segment konsumentów wielkomiejskich i wiejskich, z dalszym jego podziałem, który różnicuje na przykład popyt na określony asortyment odzieży, meble, motocykle i rowery, czasopisma, maszyny do pisania itp.

Kryterium ekonomiczno-społeczne segmentacji rynku obejmuje wysokość dochodu, zawód, wykształcenie, stan wyposażenia gospodarstwa domowego itp. Ten ostatni czynnik na przykład decyduje o zakupie benzyny i olejów przez posiadaczy samochodów, płyt kompaktowych przez właścicieli odtwarzaczy, filmów przez dysponujących aparatem fotograficznym.

Kryterium psychologiczne uwzględnia między innymi styl życia, aktywność grup społecznych, zainteresowania, hierarchie wartości, odczucia i normy estetyczne. Dość wyraźna jest na przykład w ostatnich latach postawa ludzi preferujących zdrową żywność czy wyroby nie zagrażające środowisku. Do tego segmentu należy wystąpić z ofertą produktów naturalnych i wyrobów sprzyjających zasadom ekologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>