Pojęcie i instrumenty marketingu – kontynuacja

Dystrybucja polega na doborze najbardziej efektywnych dróg, którymi produkty przesuwane są od ich producentów do ostatecznych odbiorców. Drogi te, czyli kanały dystrybucji, wyznaczane są przez ogniwa uczestniczące w sprzedawaniu wyrobów oraz przez działania oparte na wszelkich informacjach i negocjacjach niezbędnych do sprzedawania produktu. Kanały dystrybucji są dobierane i budowane w zależności od rodzaju produktu, wydolności rynku, rodzaju oraz branży przedsiębiorstwa itp.

Cena, wyznaczająca wartość podstawowych czynników produkcji (praca, ziemia, kapitał) stanowi istotny element marketingu, gdyż określa konkurencyjność produktu wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo, pozycję firmy na rynku i stanowi o tym, czy firma osiągnie zysk ze sprzedaży promowanego na rynku produktu. Świadczy to, że poziom ceny nie może być ustalany bez uwzględnienia wspomnianych już instrumentów marketingowych, gdyż cena jest tylko jednym z elementów umożliwiających przedsiębiorstwu wejście na rynek i utrzymanie się na nim.

Promocja polega na informowaniu pośredników rynkowych, klientów i potencjalnych nabywców o oferowanych produktach i usługach. Informacja ta ma na celu zaznajomienie nabywców z asortymentem oferowanych produktów, ich cechami i zaletami, możliwościami i warunkami nabycia oraz zachęcenie do zainteresowania się ofertą i skłonienie do nabycia promowanych produktów. Promocja ma również pomóc w ukształtowaniu pozytywnego wyobrażenia nabywców o produktach i samym przedsiębiorstwie. Chodzi tu o stworzenie pożądanego image firmy, czyli dodatniego i aprobującego zbioru opinii nabywców i sposobu postrzegania firmy i jej produktów.

Przekazywanie informacji może odbywać się na przykład za pomocą reklamy prasowej, telewizyjnej, pocztowej, odpowiedniego opakowania, promocji w miejscu sprzedaży, sprzedaży osobistej, merchandisin- gu. Merchandising to wprowadzenie odpowiedniego towaru na rynek, ale również zespół środków i materiałów służących do stymulowania sprzedaży. Najczęściej stosowanymi środkami merchandisingu są próbki oferowanych towarów rozdawane bezpłatnie, organizowanie degustacji, odpowiednie reprezentowanie towarów (np. na stelażach wystawowych), sprzedaż premiowana itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>