Przedsiębiorstwo i produkt

Rzadko zdarza się, by jednostka gospodarcza wytwarzała i sprzedawała tylko jeden rodzaj produktu. Na wytwarzanie wyłącznie jednego produktu przedsiębiorstwo decyduje się przeważnie w specyficznych warunkach, kiedy na przykład przez rozwinięcie na bardzo dużą skalę produkcji jednego wyrobu chce się uzyskać znaczne obniżenie kosztu jednostkowego. Częściej jednak o wytwarzaniu jednego tylko produktu decyduje specyfika produkcji i względy techniczne, np. koksownie, wytwórnie wód mineralnych.

Przeważnie przedsiębiorstwa wytwarzają więcej produktów różniących się od siebie stosowaną technologią wytwarzania, składnikami, rodzajem, sposobem użytkowania, konstrukcją itp. Produkty o jednorodnej zdolności zaspokajania konkretnej potrzeby, ale różniące się jakością i stopniem tej zdolności, a nawet sposobem użytkowania lub metodą wykonania, tworzą grupę produktów. Na przykład mydło do prania w laskach, w kawałkach, wiórki mydlane, płatki mydlane, pasty do prania, płyny do prania tworzą grupę produktów: mydła do prania. Ustalony przez przedsiębiorstwo program działalności produkcyjnej może obejmować wiele grup produktów, może też przewidywać wytwarzanie tylko jednej grupy lub jej części i wtedy mówi się o asortymencie wytwarzanych produktów. Decyzje o tworzeniu asortymentu produktów dotyczą głównie szerokości i głębokości wytwarzanego asortymentu. Asortyment szeroki zawiera znaczną liczbę produktów lub grup produktów, w asortymencie wąskim występuje natomiast kilka lub jedna grupa produktów, albo nawet jeden produkt. Asortyment głęboki zawiera wiele odmian produktu w każdej grupie i daje nabywcy duże możliwości wyboru, podczas gdy asortyment płytki obejmuje niewielki wybór gatunków i odmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>