Przyspieszenie szybkości krążenia składników majątku obrotowego

Wskaźnik związania (Wz) w wysokości 0,25 oznacza, że na 1 zł obrotu (sprzedaży) przypada 0,25 zł środków obrotowych. Wskaźnik ten jest tym lepszy, im jest mniejszy, gdyż potrzeba wówczas mniej środków obrotowych dla uzyskania określonego obrotu, co oznacza, że gospodarka środkami obrotowymi jest bardziej efektywna.

Podobnie bardziej korzystny jest mniejszy wskaźnik rotacji w dniach (Rd), lepszy jest zaś wyższy wskaźnik częstotliwości obrotów (R0), gdyż oznacza to przyspieszenie krążenia środków obrotowych.

Przyspieszenie szybkości krążenia składników majątku obrotowego (środków obrotowych) jest – jak już o tym wspomniano – korzystne dla podmiotu gospodarczego. Są różne formy skracania cyklu krążenia środków obrotowych, gdyż zależą one od postaci, w jakiej środki te występują.

W wypadku materiałów do przyspieszenia ich krążenia przyczynia się na przykład skrócenie czasu przechowywania w magazynie, co równoznaczne jest z obniżeniem zapasów materiałowych, skrócenie czasu przyjmowania do magazynu i czasu przygotowania materiałów do wydania do produkcji, likwidacja zapasów zbędnych itp. Przyspieszenie rotacji składników majątku obrotowego występujących w fazie produkcji osiągnąć można poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego w wyniku usprawnienia organizacji produkcji, zmniejszenia przerw i przestojów w produkcji, poprawy przebiegu kontroli między operacyjnej i końcowej jakości wyrobów itp. Do najważniejszych sposobów zwiększenia rotacji środków obrotowych w zakresie produktów gotowych należy skrócenie czasu kompletowania wyrobów do wysyłki, usprawnienie spedycji, przyspieszenie sprzedaży.

Z przedstawionych wskaźników widać, że zachodzi ścisła zależność między stanem środków obrotowych a szybkością ich krążenia. Obniżanie zapasów składników majątku obrotowego przy niezmienionym obrocie powoduje przyspieszenie rotacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>