Ulepszenie organizacji produkcji

Poziom kosztów jest odbiciem całej działalności podmiotu gospodarczego. Zasady efektywnego gospodarowania wymagają obniżania poziomu kosztu jednostkowego wyrobu i to powinno być podstawowym celem każdej firmy.

Zagadnieniem obniżki kosztów własnych powinny być zainteresowane wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa, zwłaszcza zaś wydziały produkcji podstawowej i pomocniczej oraz świadczące usługi, gdyż te komórki mają największy i bezpośredni wpływ na poziom kosztów przedsiębiorstwa.

Obniżka kosztów polega na zmniejszeniu zużycia wszystkich czynników produkcji, a więc pracy żywej, surowców i materiałów oraz środków trwałych (maszyn i urządzeń), przypadającego na jednostkę wytworzonego produktu. Są liczne drogi zmierzające do obniżki kosztów, lecz najważniejszą drogą jest postęp techniczny i organizacyjny prowadzący do usprawnienia istniejących lub zastosowania nowych, lepszych technologii produkcji, do ulepszenia organizacji produkcji, do zwiększenia wydajności pracy i poprawy gospodarności. Racjonalizacja w tych dziedzinach daje w efekcie:

– oszczędność pracy ludzkiej i płac:

– zmniejszenie zużycia materiałów i energii, np. przez obniżenie odpadów, wprowadzenie materiałów tańszych w miejsce droższych:

– lepsze wykorzystanie środków trwałych przez pełniejsze wykorzystanie czasu pracy, przedłużenie czasu pracy maszyn i urządzeń, pełniejsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, racjonalizację gospodarki konserwacyjno-remontowej oraz intensyfikację procesów produkcyjnych:

– zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem administracji przedsiębiorstwa:

– poprawę gatunkowości produkcji i zmniejszenie braków.

Oszczędność pracy ludzkiej nie oznacza obniżenia zarobków, wprost przeciwnie – płace pracowników powinny wzrastać, niemniej jednak wzrost płac musi być uzasadniony wzrostem wydajności pracy.

Zmniejszenie zużycia materiałów i stosowanie materiałów tańszych nie powinno w żadnym wypadku obniżać jakości wyrobu. Uzyskane tą drogą wyniki byłyby tylko pozornie korzystne, z obniżenia jakości bowiem skorzystałyby przedsiębiorstwa konkurencyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>