Monthly Archives Wrzesień 2017

Karty płatnicze

Akredytywa polega na wyodrębnieniu z rachunku bankowego dłużnika ustalonej kwoty na pokrycie należności za przyszłe dostawy lub usługi. Jest to forma gwarancji, że dostawca otrzyma należną mu zapłatę. Forma ta jest jeszcze stosunkowo rzadko stosowana w obrocie krajowym, ma natomiast powszechne zastosowanie w rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi.

czytaj dalej