Rozliczenia planowe

Karty płatnicze mogą być ważne tylko na terenie kraju, lub mogą mieć zasięg międzynarodowy. Do popularnych w Polsce kart, którymi można płacić również za granicą, mając rachunek w polskim banku, należą przykładowo karta VISA Classic przeznaczona dla osób fizycznych oraz VISA Business dla podmiotów gospodarczych.

W określonych warunkach, zwłaszcza przy stałych i wzajemnych świadczeniach między jednostkami gospodarczymi, tj. wtedy, gdy kontrahenci występują względem siebie w podwójnej roli, czyli zarówno dostawcy i odbiorcy, mogą być stosowane okresowe rozliczenia saldami, jeżeli strony zawarły stosowną umowę. Charakterystyczną cechą jest tu rozliczanie nie każdego świadczenia pojedynczo, lecz łącznie w określonych okresach, a wzajemne regulowanie należności następuje w formie polecenia przelewu lub czekiem rozrachunkowym.

Rozliczenia planowe przeprowadza się wtedy, kiedy zobowiązania występują w wyniku świadczeń okresowych, a odbiorca przekazuje zobowiązania wynikające z wartości planowanych okresowo dostaw lub świadczonych usług jednorazowo w ustalonych w umowie okresach (np. co 5 dni, co tydzień, co dekada itp.). W dłuższym okresie, np. co miesiąc lub co kwartał, następuje rozliczenie między faktycznie zrealizowanymi dostawami a dokonaną dotąd zapłatą. Ta forma rozliczeń może występować tylko między kontrahentami będącymi w stałych stosunkach handlowych, a darzącymi siebie wzajemnym zaufaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>